sobota, 25 kwietnia 2015

wprowadzenie

Świat się zmienia, rozwija się technologia, mamy większe możliwości i więcej potrafimy zdziałać. Pewne rzeczy jednak od zarania dziejów pozostają nieodmienne. Człowiek jest istotą zdolną do czynienia najpiękniejszych rzeczy, ale zarazem jest też istotą niebezpieczną zdolną do niewyobrażalnego okrucieństwa.
W egzystencje człowieka wpisany jest nieustanny rozwój w tym również rozwój moralny. I tym się właśnie teraz zajmiemy!

zadanie

Naszym zadaniem jest stworzenie projektu graficznego, poprzedzonego bardzo głębokimi przemyśleniami i dyskusjami. Temat jest bardzo istotny i dotyczy prawie każdej społeczności.

Będziemy:
 •  zwalczać i zapobiegać przemocy
 • docierać i chronić tych najsłabszych, którzy nie potrafią się zwrócić o pomoc
 • inspirować innych, aby dołączyli się do naszej grupy
 • edukować innych i wzajemnie wspierać się w doskonaleniu naszej moralności

A to dopiero początek! Projekt jest jedynie symbolem naszej walki z przemocy, my zaczynamy już teraz.
Zatem otwórzcie wasze oczy i umysły strażnicy moralności, czas zacząć

proces

 •  dzielimy się na grupy 4-osobowe
 • wybieramy kapitana zespołu
 • Rozdzielcie między siebie pracę zgodnie z tym, co jest wymagane
 • burza mózgów (rozmawiamy o formach przemocy)
 • kiedy przemoc psychiczna jest gorsza od fizycznej
 • odpowiadamy na pytanie skąd się bierze przemoc
 • przygotowujemy argumenty dlaczego warto być odważnym i przełamać bierność
 • przygotowujemy 10 pomysłów  jak zapobiegać przemocy
 • przygotowujemy 10 pomysłów  jak zwalczać przemoc
 • nasze przemyślenia staramy się przedstawić w formie graficznej (plakat, obraz)
 • prezentujemy rezultat naszej pracy w klasie z dokładnym omówiniem

zasady oceny

Drodzy uczniowie, do 12 maja oczekuję na wasze prace, kryterium oceny będzie estetyka pracy, jej wielkość oraz treść (czyli pomysł).

Podsumowanie

Uwieńczeniem wysiłku jaki włożyliśmy w nasz projekt będzie wernisaż naszych prac. 21 maja zaprosimy naszych kochanych rodziców, aby mogli podziwiać nasze pomysły zwalczania przemocy. Pamiętajmy, że największe wyzwanie przed nami, musimy być czujni i wrażliwi, aby zauważyć osoby doświadczające przemocy. Zatem powodzenia strażnicy moralności!